2 e LUSTRUM MERSELOOP

Op de laatste zaterdag van juni wordt jaarlijks de Merseloop gehouden
in het centrum van Merselo.

Dit jaar zal op zaterdag 29 juni voor de tiende keer deze loop voor alle
categorieën plaatshebben.

Voor de organisatoren , namelijk de Dorpsraad van Merselo en ATV
Venray , is dit aanleiding geweest om de opzet van deze wegwedstrijd
aan te passen. ATV Venray zal zich nadrukkelijk bezig gaan houden met
de wedstrijd technische zaken zoals inschrijven, aankomst en tijd en de
uitslagverwerking. Een belangrijke wijziging is ook dat de lopen over 5
en 10 km apart zullen worden gehouden. Een novum is voorts een
estafetteloop over 4 maal 400 meter door het centrum van Merselo.

De organisatoren hebben ervoor gekozen om de organisatie van deze avondloop
te realiseren op een wijze zoals dat bij ATV Venray reeds gebruikelijk was bij
andere wedstrijden, bijvoorbeeld de Vlakwatercross en de Scholierenlopen.
ATV Venray en de Dorpsraad zijn verheugd dat met ingang van dit jaar weer
meer bedrijven zich bereid hebben gevonden om dit loopevenement te
ondersteunen.

Peel en Maas TV zal haar naam verbinden aan de jeugdlopen zoals zij reeds deed
bij de jaarlijkse Scholierenlopen Vlakwatercross.

De wedstrijden op zaterdag 29 juni starten om 17:30 uur met de Peel en Maas
TV jeugdlopen. Om 18:35 uur zal de estafetteloop over 4 x 400 meter
plaatshebben. De start van de 5 km is om 19:00 uur en de deelnemers aan de
10 km starten om 19:35 uur.

Inschrijven:
Inschrijven voor de Merseloop 2019 kan via www.inschrijven.nl tot donderdag
27 juni a.s. 23.59 uur. Op de wedstrijddag kan worden na-ingeschreven tot een
half uur voor de aanvang van de betreffende wedstrijd. Bij de 5 en 10 km
worden aparte leeftijdscategorieën gehanteerd.

Alle deelnemers aan de 10 e Merseloop 2019 ontvangen een herinnering. Voor alle
categorieën zijn ereprijzen en afhankelijk van een aantal deelnemers zijn er
geldprijzen bij de 5 en 10 km. De na-inschrijving is bij café Den Tommes,
Grootdorp.

De Dorpsraad van Merselo en ATV Venray hopen veel deelnemers te mogen
begroeten bij deze lustrumwedstrijd op zaterdag 29 juni a.s.